S_4982454938482
S_4982455082454

國家A級教練

VOUGE時尚雜誌專訪

生活接力棒 直排輪專訪

C級健身體適能教練

初級幼兒體適能指導員

銀髮族功能性體適能檢測員

銀髮族功能性體適能指導員

臺北市中小學教育盃冠軍帶隊教練

曾獲全國中正盃溜冰錦標賽個人總冠軍

2002-2013年入選國家代表隊

2002年世界盃溜冰錦標賽 榮獲15000公尺 第四名

2003年世界盃溜冰錦標賽 榮獲5000公尺 銀牌

榮獲1000公尺 第六名

榮獲10000公尺 第四名

2005年 入選 短道速滑國家代表隊

2006年亞洲盃溜冰錦標賽 5000公尺接力賽 榮獲冠軍

2006年亞洲盃溜冰錦標賽 15000公尺計淘賽 榮獲銀牌

2008年全民運動會 500公尺 榮獲銀牌

2010年亞洲盃溜冰錦標賽 500公尺 榮獲銀牌

2011年世界盃滑輪溜冰錦標賽 榮獲 雙料世界冠軍

2012年世界盃滑輪溜冰錦標賽 榮獲銅牌

2013年世界盃滑輪溜冰錦標賽 榮獲 世界冠軍(生涯第三面)

2016年海寧國際邀請賽 榮獲冠軍